Kontakt

Verksamhetsansvarig/Instruktör  HGF-aerobic

Maria Palm Lahti
mob.  070 3730806
maria@hgf-aerobic.se

 

Ordförande
HGF – Gymnastikförening
Jenny Köster

Kassör
Lena Hillbom